eForum.mn
Манай сайтаар зочилж байгаад баярлалаа

Та манай сайтад бүртгүүлсэнээр:

*Хичээл асуух, хариулах
*Бие даалт солилцох
*Хүссэн сэдвээрээ хэлэлцэх
*Уралдаан, тэмцээнүүдэд оролцох
*Мэдээ нийтлэл илгээх
*Тоглоом тоглож, чатлах
*Найз нөхдийн хүрээ үүсгэх
*Оноо цуглуулах
гэх мэт олон давуу эрхийг эдлэнэ.

Мөн та манай сайтыг FireFox 3.6+ болон Google chrome хөтчөөр үзхийг санал болгоё.
Шинэ сэдэв оруулах   Сэдэвд хариулахShare | 
 

 Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

Өмнөх сэдвийг харах Дараачийн сэдвийг харах Go down 
☺GilleTTe☻
Эрхэм гишүүн 40%
Male
Бичлэгийн тоо: 1367
Нас: 24
Байрлал: home.php?id=bedroom
LIKE: 52
Хэрэглэгчийн мэдээллийг харахhttp://www.hicheel.tk/
Шинэ сэдэв оруулахСанхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
???. ??????? ????


1.1 ?????-??? ?????????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ????????? ????????? ?????? ?????????? “?????? ???????? ??????????? ????? “
(?????-?? ?????? 2005/422, 2006/483 ?????? ????????? ????????) ????? ?????? ?????? ??????????.
1.2 ?????-? ?????? ??????????? ?????-?? “?????? ???????? ??????????? ?????”-?? 10-?? ?????? ??????? ??????? /??/-?? ???? ?????????. ??-???
????????? ????? ? ???????? ??????? ????? ??????? /??????????? ?????????? ???/ ????????.
1.3 ?????-??? ?????? ?????? ????????? ?????????
?????????, ????????? ????? ?????, ?????????? ????????? ?????????, ??????? ????? ???????, ?????????? ???????????? ??????????, ?????
-?? ??????? ?? ??????????? ????????? ????????? ????????? ?????????,????? ??? ?????? (????? ?????, ?????????? ?????? ????????), ????????? ??? ???, ????-?? ??????? ??????? ?? ??????????? ????????? ????????? ??????? ?????????, ?????????? ????????? ????????? ?????????? ??? ??? ???????? ???????.
????. ????????? ?????? ??????????


2.1 ?????? ???????? ??? ????????? ?? ???? ?? ?????????? ????????.


 • ?????-? ????? ???????? ????? ?????? ?????? 3.2 ?????? ?? ????.
 • ?? ???, ?????? ?????? 3 ????? 6-? ?????? ??????? ???????? ??????? ????????? ?????-??? ????????? ?????? ?????? ???, ??????? ???????? ????? ??????? ?????? ???????????? ?????.
? ????????
?????????? ???

?????????????

????? ??????
1
?????-??? ??????

????????? ?????????

54

1
2
????????? ????? ?????

4

1
3
?????????? ????????? ?????????

4

1
4
??????? ????? ???????

54

1
5
?????? ?????????

29

1
6
?????????? ?????????

29

1
7 ?????-?? ??????? ?? ??????????? ?????????
????????? ?????????

4

1
8
????? ??? ??????

25

-
9
????????? ??? ???

25

-
10 ????-?? ??????? ??????? ?? ??????????? ?????????
??????? ?????????

4

1
11
?????????? ????????? ?????????

4

1
????

236

189

2.2 ?????-??? ???????? ????????? ????????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? ????????? ????? ? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????????.
2.3 ????????? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ????, ?????? ????????, ????????? ????? ????? ?????? ?????, ??????? ??????, ????? ??????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????????.
2.4 ????? ???? ????? ???? ????????? ??? ?????????? ???????? ?? ???? ???????????? ?????????? /?????/, ???? ????? ???? ??????? ????????? ?????????? ?????? ????? ???? ??????? ?????????, ????????? ?????????? ??????? ?????? ?????????.
2.5 ???????? ???????? ??????, ????????? ??? ??????????? ?????? ????????????? ????????? ?????????? ?????-??? www.ife.edu.mn ???? ?????, ??????????? ?????????? ?????? www.eec.mn ?????????? ??? ??? ??? ?????. ??????, ????????? ???? ?????? admission@ife.edu.mn ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????.
түгээх
Эхэнд оч Go down

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль :: Хариултууд

Гурав. Элсэгчдэд тавигдах шаардлага


3.1 Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна
3.2 СЭЗДС-ийн өдрийн үндсэн хөтөлбөр болон хамтарсан хөтөлбөрүүдэд элсэх хүсэлтэй иргэд өгсөн байх ёстой ЕШ-ын шалгалт, босго оноо


Хөтөлбөр
Мэргэжлийн нэр

Ерөнхий шалгалт, босго оноо
1
СЭЗДС-ийн үндсэн
Бизнесийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
2 Бизнесийн эдийн засаг
Математик
620

Англи хэл
620
3 Мэдээллийн системийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
4 Нягтлан бодох бүртгэл
Математик
620

Англи хэл
620
5 Санхүүгийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
6
Банкны менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
7 БНХАУ-ын Далианы Их сургуультай хамтарсан Бизнесийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
8 Хятад хэл судлал
Орос хэл
620

Англи хэл
620
9
Бизнесийн эрх зүй

Нийгмийн тухай мэдлэг
620

Математик
620
10 БНСУ-ын Хандоны Глобаль Их сургуультай хамтарсан
Глобаль менежмент

Математик
620

Англи хэл
750
11
Мэдээллийн системийн менежмент

Математик
620

Англи хэл
750

Дөрөв. Өргөдөл хүлээн авах


4.1 Энэхүү журмын 3 дахь хэсэгт заасан шалгуурыг хангасан, СЭЗДС-д Улаанбаатар хотоос элсэхийг хүссэн иргэд дараах баримтуудыг бүрдүүлж, 2009 оны 7-р сарын 1-5-ний өдрийн дотор, Улаанбаатар – 49, Энхтайваны өргөн чөлөө – 5A, СЭЗДС-ийн Элсэлтийн комисст гэж хаяглан шуудангаар ирүүлнэ. Үүнд: • Энэхүү журмын хавсралт №1-д заасан загварын дагуу өөрийн гараар бичсэн өргөдөл.
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатаар батлуулах шаардлагагүй), иргэний үнэмлэхгүй бол тухайн орон нутгийн Иргэний Бүртгэл Мэдээллийн Байгууллага /ИБМБ/-аас олгосон гэрэл зураг бүхий орлуулах түр баримтын хуулбар
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • ЕШ-ын батламжийн хуулбар
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөгийг Улаанбаатар банкны тооцооны 2-р төв дэх СЭЗДС-ийн 2612007984 тоот дансанд тушаасан баримт
 • Энэхүү журмын 6-р заалтыг үндэслэн өргөдөл гаргагч нь холбогдох шагнал,
  тодорхойлолт, бичиг баримтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг ирүүлнэ.
4.2 Дурьдсан хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээж авахгүй болно.

Тав. Сонгон шалгаруулалт


5.1 Энэхүү журмын 4 дэх хэсэгт заасны дагуу бүрэн, зөв бүрдүүлж ирүүлсэн иргэдийн баримттай СЭЗДС-ийн элсэлтийн комисс танилцаж, элсэлтэд тооцох хоёр ЕШ-ын онооны нийлбэрээр жагсаан, элсүүлэх тухай шийдвэрийг гаргана. ЕШ-ын онооны нийлбэр тэнцсэн тохиолдолд Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний голч дүнг харгалзана.
5.2 Шалгаруулалтын дүнг 2009 оны 7-р сарын 6-нд гаргаж, онооны жагсаалтыг өргөдөл гаргасан иргэдийн овог, нэр, регистрийн дугаарын хамт сургуулийн вэб хуудсаар мэдээлж, нийтэд зарлана. Элсэх эрхийн бичгийг 2009 оны 7-р сарын 8-нд олгоно. Элсэх эрхийн бичгийг олгохын өмнө төлбөрийн урьдчилгааг сургуулийн шилжүүлнэ.

Зургаа. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх


6.1 2008-2009 оны Улсын Математикийн олимпиадад 1-5 байр эзэлсэн иргэд Хятад хэл судлал мэргэжлээс бусад, Мэдээлэл Зүйн Улсын олимпиадад 1-5 байр эзэлсэн иргэд Мэдээллийн Системын Менежмент чиглэлээр СЭЗДС-д элсэн суралцахаар өргөдөл гаргавал 3.2 заалт хамаарахгүйгээр шууд элсүүлэн суралцуулна.

Долоо. Элсэгчдийг бүртгэх


7.1 Элсэгчдийг 2009 оны 8-р сарын 23-25-ны дотор бүртгэнэ. Заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй элсэгчийг сургууль орхисонд тооцож, хасна.
7.2 Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараахь материалуудыг бүрэн эхээр авч, өөрийн биеэр СЭЗДС дээр ирнэ. Үүнд:


 • Иргэний үнэмлэх, иргэний үнэмлэхгүй бол тухайн орон нутгийн Иргэний Бүртгэл Мэдээллийн Байгууллага /ИБМБ/-аас олгосон гэрэл зураг бүхий орлуулах түр баримт
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Сурагчийн тухайн төгссөн сургуулийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
 • ЕШ-ын батламж
 • 2009 оны 3x4 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь
 • Сургалтын төлбөр /төлбөрийн хэмжээг жич зарлана/
 • Тус сургуулийн сайтанд байрлуулсан анкетыг үнэн зөв бөглөнө.
hi sanhvvgiin tolbor hed ym
 

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

Өмнөх сэдвийг харах Дараачийн сэдвийг харах Эхэнд оч 
Шинэ сэдэв оруулах   Сэдэвд хариулах
Хуудас 1 (нийт 1)

Permissions in this forum:Та энэ хэлэлцүүлэгийн сэдвүүдэд хариулж чадахгүй
eForum.mn ::  :: -