eForum.mn
Манай сайтаар зочилж байгаад баярлалаа

Та манай сайтад бүртгүүлсэнээр:

*Хичээл асуух, хариулах
*Бие даалт солилцох
*Хүссэн сэдвээрээ хэлэлцэх
*Уралдаан, тэмцээнүүдэд оролцох
*Мэдээ нийтлэл илгээх
*Тоглоом тоглож, чатлах
*Найз нөхдийн хүрээ үүсгэх
*Оноо цуглуулах
гэх мэт олон давуу эрхийг эдлэнэ.

Мөн та манай сайтыг FireFox 3.6+ болон Google chrome хөтчөөр үзхийг санал болгоё.

Share | 
 

 Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

Өмнөх сэдвийг харах Дараачийн сэдвийг харах Go down 
☺GilleTTe☻
Эрхэм гишүүн 40%
Male
Бичлэгийн тоо : 1367
Нас : 26
Байрлал : home.php?id=bedroom
LIKE : 52
Хэрэглэгчийн мэдээллийг харахhttp://www.hicheel.tk/
Шинэ сэдэв оруулахСанхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
???. ??????? ????


1.1 ?????-??? ?????????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ????????? ????????? ?????? ?????????? “?????? ???????? ??????????? ????? “
(?????-?? ?????? 2005/422, 2006/483 ?????? ????????? ????????) ????? ?????? ?????? ??????????.
1.2 ?????-? ?????? ??????????? ?????-?? “?????? ???????? ??????????? ?????”-?? 10-?? ?????? ??????? ??????? /??/-?? ???? ?????????. ??-???
????????? ????? ? ???????? ??????? ????? ??????? /??????????? ?????????? ???/ ????????.
1.3 ?????-??? ?????? ?????? ????????? ?????????
?????????, ????????? ????? ?????, ?????????? ????????? ?????????, ??????? ????? ???????, ?????????? ???????????? ??????????, ?????
-?? ??????? ?? ??????????? ????????? ????????? ????????? ?????????,????? ??? ?????? (????? ?????, ?????????? ?????? ????????), ????????? ??? ???, ????-?? ??????? ??????? ?? ??????????? ????????? ????????? ??????? ?????????, ?????????? ????????? ????????? ?????????? ??? ??? ???????? ???????.
????. ????????? ?????? ??????????


2.1 ?????? ???????? ??? ????????? ?? ???? ?? ?????????? ????????.


 • ?????-? ????? ???????? ????? ?????? ?????? 3.2 ?????? ?? ????.
 • ?? ???, ?????? ?????? 3 ????? 6-? ?????? ??????? ???????? ??????? ????????? ?????-??? ????????? ?????? ?????? ???, ??????? ???????? ????? ??????? ?????? ???????????? ?????.
? ????????
?????????? ???

?????????????

????? ??????
1
?????-??? ??????

????????? ?????????

54

1
2
????????? ????? ?????

4

1
3
?????????? ????????? ?????????

4

1
4
??????? ????? ???????

54

1
5
?????? ?????????

29

1
6
?????????? ?????????

29

1
7 ?????-?? ??????? ?? ??????????? ?????????
????????? ?????????

4

1
8
????? ??? ??????

25

-
9
????????? ??? ???

25

-
10 ????-?? ??????? ??????? ?? ??????????? ?????????
??????? ?????????

4

1
11
?????????? ????????? ?????????

4

1
????

236

189

2.2 ?????-??? ???????? ????????? ????????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? ????????? ????? ? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????????.
2.3 ????????? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ????, ?????? ????????, ????????? ????? ????? ?????? ?????, ??????? ??????, ????? ??????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????????.
2.4 ????? ???? ????? ???? ????????? ??? ?????????? ???????? ?? ???? ???????????? ?????????? /?????/, ???? ????? ???? ??????? ????????? ?????????? ?????? ????? ???? ??????? ?????????, ????????? ?????????? ??????? ?????? ?????????.
2.5 ???????? ???????? ??????, ????????? ??? ??????????? ?????? ????????????? ????????? ?????????? ?????-??? www.ife.edu.mn ???? ?????, ??????????? ?????????? ?????? www.eec.mn ?????????? ??? ??? ??? ?????. ??????, ????????? ???? ?????? admission@ife.edu.mn ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????.
түгээх
Эхэнд оч Go down

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль :: Хариултууд

Гурав. Элсэгчдэд тавигдах шаардлага


3.1 Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна
3.2 СЭЗДС-ийн өдрийн үндсэн хөтөлбөр болон хамтарсан хөтөлбөрүүдэд элсэх хүсэлтэй иргэд өгсөн байх ёстой ЕШ-ын шалгалт, босго оноо


Хөтөлбөр
Мэргэжлийн нэр

Ерөнхий шалгалт, босго оноо
1
СЭЗДС-ийн үндсэн
Бизнесийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
2 Бизнесийн эдийн засаг
Математик
620

Англи хэл
620
3 Мэдээллийн системийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
4 Нягтлан бодох бүртгэл
Математик
620

Англи хэл
620
5 Санхүүгийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
6
Банкны менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
7 БНХАУ-ын Далианы Их сургуультай хамтарсан Бизнесийн менежмент
Математик
620

Англи хэл
620
8 Хятад хэл судлал
Орос хэл
620

Англи хэл
620
9
Бизнесийн эрх зүй

Нийгмийн тухай мэдлэг
620

Математик
620
10 БНСУ-ын Хандоны Глобаль Их сургуультай хамтарсан
Глобаль менежмент

Математик
620

Англи хэл
750
11
Мэдээллийн системийн менежмент

Математик
620

Англи хэл
750

Дөрөв. Өргөдөл хүлээн авах


4.1 Энэхүү журмын 3 дахь хэсэгт заасан шалгуурыг хангасан, СЭЗДС-д Улаанбаатар хотоос элсэхийг хүссэн иргэд дараах баримтуудыг бүрдүүлж, 2009 оны 7-р сарын 1-5-ний өдрийн дотор, Улаанбаатар – 49, Энхтайваны өргөн чөлөө – 5A, СЭЗДС-ийн Элсэлтийн комисст гэж хаяглан шуудангаар ирүүлнэ. Үүнд: • Энэхүү журмын хавсралт №1-д заасан загварын дагуу өөрийн гараар бичсэн өргөдөл.
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатаар батлуулах шаардлагагүй), иргэний үнэмлэхгүй бол тухайн орон нутгийн Иргэний Бүртгэл Мэдээллийн Байгууллага /ИБМБ/-аас олгосон гэрэл зураг бүхий орлуулах түр баримтын хуулбар
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • ЕШ-ын батламжийн хуулбар
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөгийг Улаанбаатар банкны тооцооны 2-р төв дэх СЭЗДС-ийн 2612007984 тоот дансанд тушаасан баримт
 • Энэхүү журмын 6-р заалтыг үндэслэн өргөдөл гаргагч нь холбогдох шагнал,
  тодорхойлолт, бичиг баримтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг ирүүлнэ.
4.2 Дурьдсан хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээж авахгүй болно.

Тав. Сонгон шалгаруулалт


5.1 Энэхүү журмын 4 дэх хэсэгт заасны дагуу бүрэн, зөв бүрдүүлж ирүүлсэн иргэдийн баримттай СЭЗДС-ийн элсэлтийн комисс танилцаж, элсэлтэд тооцох хоёр ЕШ-ын онооны нийлбэрээр жагсаан, элсүүлэх тухай шийдвэрийг гаргана. ЕШ-ын онооны нийлбэр тэнцсэн тохиолдолд Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний голч дүнг харгалзана.
5.2 Шалгаруулалтын дүнг 2009 оны 7-р сарын 6-нд гаргаж, онооны жагсаалтыг өргөдөл гаргасан иргэдийн овог, нэр, регистрийн дугаарын хамт сургуулийн вэб хуудсаар мэдээлж, нийтэд зарлана. Элсэх эрхийн бичгийг 2009 оны 7-р сарын 8-нд олгоно. Элсэх эрхийн бичгийг олгохын өмнө төлбөрийн урьдчилгааг сургуулийн шилжүүлнэ.

Зургаа. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх


6.1 2008-2009 оны Улсын Математикийн олимпиадад 1-5 байр эзэлсэн иргэд Хятад хэл судлал мэргэжлээс бусад, Мэдээлэл Зүйн Улсын олимпиадад 1-5 байр эзэлсэн иргэд Мэдээллийн Системын Менежмент чиглэлээр СЭЗДС-д элсэн суралцахаар өргөдөл гаргавал 3.2 заалт хамаарахгүйгээр шууд элсүүлэн суралцуулна.

Долоо. Элсэгчдийг бүртгэх


7.1 Элсэгчдийг 2009 оны 8-р сарын 23-25-ны дотор бүртгэнэ. Заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй элсэгчийг сургууль орхисонд тооцож, хасна.
7.2 Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараахь материалуудыг бүрэн эхээр авч, өөрийн биеэр СЭЗДС дээр ирнэ. Үүнд:


 • Иргэний үнэмлэх, иргэний үнэмлэхгүй бол тухайн орон нутгийн Иргэний Бүртгэл Мэдээллийн Байгууллага /ИБМБ/-аас олгосон гэрэл зураг бүхий орлуулах түр баримт
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Сурагчийн тухайн төгссөн сургуулийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
 • ЕШ-ын батламж
 • 2009 оны 3x4 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь
 • Сургалтын төлбөр /төлбөрийн хэмжээг жич зарлана/
 • Тус сургуулийн сайтанд байрлуулсан анкетыг үнэн зөв бөглөнө.
hi sanhvvgiin tolbor hed ym
Re: Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
Шинэ сэдэв оруулах Today at 16:25 бичсэн  Sponsored content
 

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

Өмнөх сэдвийг харах Дараачийн сэдвийг харах Эхэнд оч 
Хуудас 1 (нийт 1)

Permissions in this forum:Та энэ хэлэлцүүлэгийн сэдвүүдэд хариулж чадахгүй
eForum.mn :: ЧӨЛӨӨТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ :: The Lounge-